آذین بندی معابر و میادین سطح شهر به مناسبت ایام الله دهه فجر

آذین بندی معابر و میادین سطح شهر

به مناسبت ایام الله دهه فجر