پرداخت هزینه پلاک و کدپستی آلمینیومی

    ۶۵,۰۰۰ تومان