💢 مرحله دوم نهضت آسفالت

 

🔻 بولوار عصمتیه

 

🔹 عصمتیه ۱

 

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۱۶۵ مترمربع

 

✨ با پرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان