💥شهردار کوهبنان خبر داد:

⚡توزیع بیش از هزار کیسه زباله در ورودی و خروجی های شهر کوهبنان به مناسبت روز طبیعت

🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان ضمن اشاره به رسم دیرینه ایرانیان در روز سیزده فروردین و روز طبیعت بیان داشت:حفاظت و صیانت از محیط زیست و طبیعت وظیفه تک تک افراد جامعه است و چه پسندیده است که شهروندان در روز طبیعت با رها نکردن زباله در محیط زیست این روز را گرامی بدارند.

🔶ایشان افزود: در راستای فرهنگ سازی حفاظت از طبیعت، بیش از هزار کیسه زباله جهت جمع آوری و جلوگیری از رها سازی زباله در طبیعت در ورودی و خروجی های شهر کوهبنان توزیع می گردد.

🔶شهردار کوهبنان در خاتمه گفت: امیدواریم اجرای این طرح موجب افزایش مشارکت شهروندان و مسافران نوروزی در جمع آوری زباله و پاکیزه نگهداشتن طبیعت شود.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان