💥شهردار کوهبنان خبر داد:شروع اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

💥شهردار کوهبنان خبر داد:شروع اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در گفت و گو با مدیر روابط عمومی شهرداری بیان داشت: با تجهیز و راه اندازی کارخانه آسفالت و با پیگیری فراوان جهت تامین قیر، آسفالت تولید شده این کارخانه در راستای ساماندهی و بهسازی شبکه معابر، مورد استفاده قرار گرفت و از امروز عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهر شروع شده است.

🔶وی افزود: به منظور مناسب سازی سطح خیابان ها ، رفع نواقص موضعی و همچنین تامین سطحی ایمن در معابر  عملیات مذکور با روند مطلوب در حال انجام و لکه گیری و ترمیم طبق اولویت بندی انجام خواهد پذیرفت.

🔶شهردار کوهبنان در خاتمه گفت : لکه گیری آسفالت در معبرهایی از جمله محوطه ی جایگاه سوخت ،قسمت هایی از بلوار آزادی،بلوار شریعتی و میدام امام خامنه ای انجام شده و معابر بسیاری دیگر براساس الویت بندی در دستور کار می باشد.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان