پروژه زیباسازی بوستان مقبره آخوند زیر ذره بین نظارتی شهردار کوهبنان
پروژه زیباسازی بوستان مقبره آخوند زیر ذره بین نظارتی شهردار کوهبنان

⚡بازدید روزانه دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از روند عملیات بهسازی و زیباسازی بوستان مقبره آخوند
🔶ظهر امروز احمد محمدی شهردار کوهبنان با همراهی مسئولین واحدهای مختلف شهرداری از روند عملیات اجرایی پروژه بهسازی و زیباسازی مقبره آخوند بازدید کرد.
🔶در این بازدید شهردار کوهبنان بیان داشت: این بوستان به عنوان مهم ترین قطب تفریحی ،گردشگری و فرهنگی شهر و به عنوان بزرگ ترین پروژه در الویت کاری تمامی واحدهای شهرداری قرار گرفته است و تمامی نیروهای عمرانی و خدماتی در راستای تسریع در روند عملیات اجرایی بوستان مقبره آخوند بسیج خواهند شد.
🔶ایشان افزود: تلاش داریم در صورت وجود اعتبار کافی و همکاری پیمانکاران پروژه و به همت و پیگیری مسئولین واحدهای مختلف شهرداری ،بخش اعظمی از این بوستان را به سرانجام رسانده و به عنوان عیدی تقدیم مردم شریف و صبور کوهبنان کنیم.
🔶 احمد محمدی افزود: برپایی سفره هفت سین نوروزی و ویژه برنامه تحویل سال همراه با برنامه های شاد در محل بوستان مقبره آخوند از جمله پروژه های فرهنگی برنامه ریزی شده می باشد که در صورت وجود شرایط مناسب جوی و کمرنگ شدن ویروس کرونا اجرا خواهد شد.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان