واحد فرهنگی اجتماعی

به‌طور عمده فعالیت‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کوهبنان در چهار بخش توسعه و توزیع محصولات خدمات فرهنگی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، شبکه سازی و جلب مشارکت‌های اجتماعی و آموزش و توانمندسازی تقسیم می‌شود.این ماموریت‌ها و وظایف در فرایند اجرای و کم و بیش تابعی از خواست و اراده کارگزاران است.برخی نگاه‌ها از موازی بودن حوزه مأموریت و فعالیت‌های دو نهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کوهبنان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری کوهبنان  انتقاد کردند. مبتنی بر حوزه ماموریت‌های این نهاد پژوهش‌ها و گزارش‌های متعددی منتشر شده‌است

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

logo departman FE

واحد فرهنگی اجتماعی