ملاقات مردمی شهردار کوهبنان با شهروندان امروز دوشنبه (۲۷ دی ماه) در محل دفتر شهرداربرگزار گردید وجمعی از شهروندان ضمن ملاقات حضوری با دکتر احمد محمدی شهردار، به بیان مشکلات خود پرداختند.
ملاقات مردمی شهردار کوهبنان با شهروندان امروز دوشنبه (۲۷ دی ماه) در محل دفتر شهرداربرگزار گردید وجمعی از شهروندان ضمن ملاقات حضوری با دکتر احمد محمدی شهردار، به بیان مشکلات خود پرداختند.

⚡احمد محمدی شهردار کوهبنان در این ملاقات مردمی به درخواست کلیه مراجعه کنندگان رسیدگی و ضمن بررسی و ارائه راهکارهای لازم ، دستورات مقتضی را در چارچوب قوانین شهرداری در جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان به واحدهای مربوطه صادر نمود.

⚡گفتنی است جلسه ملاقات عمومی هفتگی شهردار با شهروندان در جهت احصاء مشکلات و معضلات مرتبط با شهرداری، روزهای دوشنبه هر هفته  از ساعت ۸ الی۱۴  در محل  دفتر شهردار برگزار می شود.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان