لیست اسامی شهرداران محله، شهرستان کوهبنان.

 

💥شهرداران محله پل ارتباطی مردم با شهرداری و شورای شهر هستند. لذا در راستای تعامل و همکاری فزون تر شهروندان جهت رفع مشکلات و بیان انتقادات و پیشنهادات، لیست شهرداران محله جهت اطلاع شهروندان گرامی منتشر می گردد.

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان۴