خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح خاک میدانهای سطح شهر

 لایروبی و دفع علفهای هرز خیابانها و بلوارهای سطح شهر

هرس پاجوشها و حذف شاخه ها و درختان خشکیده در پارکها و معابر

 هرس درختان میوه اعم از انگور و سیب در اراضی ۶

 استفاده از خاک آور به منظور تقویت درختان

 سم پاش درختان سطح شهر

 کاشت گل و نهال در معابر و میادین و پارکهای شهر

احداث گلخانه های موقت جهت تکثیر انواع گل . . .

 خرید انواع نهال

کاشت درخت در مناطق مختلف شهر

 واکاری درختان خشکیده

 غرس درختان

 نهال کاری کلیه میادین و پارکهای تفریحی

 اجاره تانکر جهت آبیاری درختان سطح شهر

 خرید کود دامی و شیمیایی جهت مصرف پارکها و فضاهای سبز در شهر

 دفع علفهای هرز و کوتاه نمودن چمن بطور مرتب