شهردار کوهبنان در حاشیه بازدید از اجرای طرح تملک در راستای بازگشایی پیاده رو بلوار امام: تعریض و بازگشایی معابر فرصت مناسبی جهت توسعه پایدار شهری در اختیار مدیریت شهری و شهروندان قرار می دهد
شهردار کوهبنان در حاشیه بازدید از اجرای طرح تملک در راستای بازگشایی پیاده رو بلوار امام:

تعریض و بازگشایی معابر فرصت مناسبی جهت توسعه پایدار شهری در اختیار مدیریت شهری و شهروندان قرار می دهد
⚡با پیگیری و رایزنی دکتر احمد محمدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کوهبنان قسمتی از پیاده روی بلوار امام با اجرای طرح تملک، تعریض و درحال بازگشایی است.
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در حاشیه بازدید از اجرای بازگشایی پیاده روی بلوار امام بیان داشت: بازگشایی معابر اصلی و فرعی از دغدغه های اصلی شهروندان و مدیران شهری است که این مهم از ملزومات و نیازهای اساسی برای توسعه شهری نیز می باشد.
🔶ایشان تصریح کرد: در نظر داریم با فراهم آوردن شرایط لازم و توافق با مالکان محترم  در راستای بازگشایی و تعریض معابری که در طرح تفصیلی وجود دارد ،اقدام کنیم و خواسته بحق مردم در زمینه بازگشایی معابر را محقق سازیم.
🔶شهردار کوهبنان افزود:تعریض و بازگشایی معابر فرصت مناسبی جهت توسعه پایدار شهری در اختیار مدیریت شهری و شهروندان قرار می دهد که امیدواریم مالکان محترم به این مهم توجه ویژه داشته باشند و با تعامل و همکاری با شهرداری در راستای دست یافتن به شهری آباد و توسعه یافته ما را یاری کنند.
🔶شهردار کوهبنان با بیان اینکه همکاری مالکان در اجرای طرح تعریض معابر شهری مصداق یک کار خیر و خداپسندانه است بیان داشت :  به فرموده پیامبر اکرم (ص):”دوخصلت است که چیزی بالاتر از آن نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا”
🔶وی ادامه داد: مالکان محترمی که در راستای سود رساندن به جامعه و مردم از ملک و مال خود در ازای خدماتی ناچیز میگذرند در واقع از خیرین بزرگ شهر می باشند که این کار نیکو جزء باقیات و صالحات این عزیزان محسوب می شود.
🔶احمد محمدی افزود: تاکنون چندین مورد رایزنی در زمینه طرح تملک داشتیم که به زودی قراردادهای مربوط منعقد و عملیات بازگشایی و تعریض معابر اجرا خواهد شد.
🔶در پایان احمد محمدی شهردار کوهبنان  از حاج حسین پورمیرزایی بابت همکاری با شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای بازگشایی پیاده روی بلوار امام تقدیر و تشکر نمود.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان