شهردار کوهبنان در جمع اعضای  ستاد نماز جمعه :  مسجد محوری حلقه مفقوده در مدیریت فرهنگی است.استراتژی ما در شهرداری ، فرصت سازی در زمینه فعالیت های فرهنگی مسجد محور و ارتباط دوسویه با مساجد است.

شهردار کوهبنان در جمع اعضای  ستاد نماز جمعه :

 مسجد محوری حلقه مفقوده در مدیریت فرهنگی است.استراتژی ما در شهرداری ، فرصت سازی در زمینه فعالیت های فرهنگی مسجد محور و ارتباط دوسویه با مساجد است.
🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در جلسه ستاد نمازجمعه که با حضور مسئولین ارشد شهر و سایر اعضا برگزار گردید ،ضمن اشاره به فضیلت و اهمیت نماز جمعه بیان داشت:نمازجمعه، از سوی دین مبین اسلام به منظور تحقق آرمان های اجتماعی، تشریع گردیده است. نمازجمعه علاوه بر اهداف عبادی و تربیتی، رویکردی به حکمتها ومصلحتهای اجتماعی هم چون وحدت و همدلی تعاون و برادری، صلح و همزیستی دارد .
🔶ایشان ضمن بیان اینکه جایگاه و نقش ائمه جمعه بسیار خطیر و مهم می باشد افزود: ائمه جمعه پدران معنوی و محور وحدت و همدلی هستند که یکی  از تکالیف مهم آنان ،هدایتگری و راهبری فرهنگی، سیاسی، معنوی، اجتماعی و اقتصادی است.
🔶شهردار کوهبنان ضمن اشاره به جایگاه مهم مساجد بیان داشت :مسجد در اسلام ستون و محور تمام فعالیت‎های دینی، فرهنگی، اجتماعی و محل ارتباطات انسانی و اسلامی بوده است .
🔶وی ضمن اشاره به اینکه مسجد زیرساخت اصلی انجام و گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است، اظهار داشت :معتقدیم مسجد محوری حلقه مفقوده در مدیریت فرهنگی است واستراتژی ما در شهرداری ، فرصت سازی در زمینه فعالیت های فرهنگی مسجد محور و ارتباط دوسویه با مساجد است.
🔶احمدمحمدی شهردار کوهبنان در خاتمه گفت: امیدواریم به همت جوانان فعال، مومن و انقلابی که در مساجد فعالیت می کنند با یک ارتباط دوسویه بتوانیم در زمینه گسترش فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی گام های مثبتی برداریم.
📝واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری کوهبنان