شهردار کوهبنان در جلسه کارگروه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی: نگاه ما به حفظ هویت تاریخی شهر کوهبنان یک نگاه حمایتی است
⚡ جلسه کارگروه میراث فرهنگی شهرستان کوهبنان با رویکرد تعامل و همکاری بین شهرداری و اداره میراث فرهنگی ،با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، دکتر احمد محمدی شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی در محل دفتر شهردار برگزار گردید.
🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان بیان داشت: شهر کوهبنان دارای آثار و ابنیه تاریخی فراوانی است که نظیر آن در سطح استان وجود ندارد و به طور قاطع می توان گفت کوهبنان شهر باستانی دیار کریمان است.
🔶ایشان افزود: آثار تاریخی و فرهنگی هویت، تاریخ و فرهنگ ما را تشکیل داده است و شهرداری ها نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی شهر دارند و نگاه ما به حفظ تاریخ با افتخار کوهبنان، یک نگاه حمایتی است.
🔶احمد محمدی ضمن اشاره به اهمیت تعامل و همکاری با اداره میراث فرهنگی بیان داشت :به حفظ میراث فرهنگی و بافت تاریخی اعتقاد راسخ داریم و معقتدیم انسجام و هماهنگی این دو نهاد می تواند اثرات خوبی در ساماندهی وهویت بخشی بافت تاریخی و تسهیل امور شهروندان داشته باشد.
🔶وی افزود : شهری زنده است که گردشگری در آن رونق داشته باشد و شهرداری ها در مبحث مدیریت شهری با ایجاد زیرساخت ها و جاذبه از طریق زیبا سازی و فضاسازی ،در رونق گردشگری اثر گذار می باشند.
🔶شهردار کوهبنان گفت: بنای مقبره آخوند یکی از مهم ترین بناهای تاریخی شهر کوهبنان می باشد که تکمیل پروژه بهسازی و زیباسازی آن در دست اقدام است تا این منطقه به قطب گردشگری شهر تبدیل شود.
🔶احمد محمدی خاتمه داد: در راستای رونق گردشگری و توسعه عمرانی و اقتصادی شهرکوهبنان پذیرای سرمایه گذاران هستیم تا با اجرای طرح های مشارکتی و سرمایه گذاری بتوانیم گامی در راستای توسعه شهر کوهبنان برداریم.
📝روابط عمومی شهر کوهبنان