شهردار کوهبنان خبر داد : عملیات نصب تابلوهای مسیر نما در سطح شهر کوهبنان با اعتبار قریب به دو میلیارد ریال آغاز شد
🔶احمد محمدی شهردار کوهبنان در گفت وگو با مدیر روابط عمومی بیان داشت: نصب تابلوهای مسیرنما از جمله اقدامات در دستور کار در راستای استقبال از بهار بود که از امروز عملیات نصب این تابلوها آغاز شده است .
🔶وی افزود: این تابلوها نقش بسیار مهمی جهت تسریع در هدایت و تعیین مسیر رانندگان و کاهش ترافیک معابر شهری خواهد داشت.
🔶شهردار کوهبنان در ادامه به اهمیت ویژه رسیدگی به تابلوها و علائم ترافیکی موجود در معابر عمومی اشاره کرد و گفت: طی بازدیدهای میدانی از معابر سطح شهر، مکان هایی برای نصب و بازسازی تابلوهای مسیرنما مشخص و جانمایی گردیده است که تعدادی از این تابلوها تهیه و در برخی میادین از جمله میدان شهدا ،طالقانی ،آزادی و …نصب گردیده است.
احمد محمدی اظهار داشت: تابلوهای مسیرنما با اعتباری قریب به دومیلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری تهیه گردیده است.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان