رفع گره ترافیکی تقاطع خیابان مسجد الرضا

💢 رفع گره ترافیکی در تقاطع خیابان مسجدالرضا و بازگشایی بولوار روبه رو شهرداری با اعتباری نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔹 یکی از گره های ترافیکی شهرستان سمت تقاطع مسجدالرضا بود که از سالها قبل باعث مشکلات ترافیکی برای شهروندان و رانندگان محترم شده بود که با انجام اصلاح هندسی و طرح های مهندسی ترافیک این گره ترافیکی باز شد.

 

🔸تعریض و اصلاح این تقاطع با هزینه ای بالغ بر دویست و پنجاه میلیون تومان با حذف رفوژ وسط شن ریزی ، جدول گذاری و جابجایی تاسیسات آب (تلمبه )و برق و مخابرات صورت گرفت .

 

🔹 همچنین گره های ترافیکی در بولوار حائری و بولوار ۹ دی (شهرک امام رضا) و خیابان دادگستری با تعریض و آسفالت و بازگشایی این بولوارها صورت گرفت.

 

🔸 در راستای بهبود و روانسازی ترافیک و کاهش تصادفات و انضباط بخشی به حرکت وسایل نقلیه رفع گره های ترافیکی در دستور شهرداری است .

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر