**راه اندازی بازارچه نوروزی**
 **فراخوان**

     **راه اندازی بازارچه نوروزی**
🔴به اطلاع بازاریان ،کسبه و مشاغل خانگی می رساند شهرداری کوهبنان در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن عید نوروز در راستای حمایت و توسعه کسب و کارهای بومی و بازاریابی محصولات خانگی نسبت به راه اندازی بازارچه نوروزی اقدام نماید.لذا از تمامی بازاریان، کسبه و مشاغل خانگی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به فعالیت در غرفه های بازارچه شهرداری واقع در بلوار امام، جهت ثبت نام و رزرو غرفه تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه به واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری مراجعه و ثبت نام نمایند.
🔻قابل ذکر است بازارچه نوروزی از پنجشنبه ۱۹  لغایت ۲۹ اسفندماه دایر می باشد و تعداد غرفه ها محدود است لذا اولویت با متقاضیانی می باشد که سریعتر برای ثبت نام مراجعه نمایند و در صورت عدم استقبال افراد بومی به متقاضیان غیر بومی واگذار می گردد.
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان