دیدار شهردار با اعضاء شورای شهر و ارائه گزارش از عملکرد

💥حضور دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در جلسه شورای اسلامی شهر و ارائه گزارش از عملکرد یک ماهه اخیر شهرداری و پروژه های عمرانی و فرهنگی در دستور کار

 

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان