تماس با شهرداری                                                              ۳۳۴۹۲۶۴۴ –  ۳۳۴۹۲۵۶۶ (۰۳۴)

نمابر                                                                                   ۲۵۱۵ ۳۳۴۹  (  ۰۳۴ )

 

 

آدرس : میدان امام خامنه ای – شهرداری کوهبنان