تعریض ملک جناب آقای اکبر تقی زاده

💢 تعریض کوچه ولایت ولایت ۴ با همکاری خالصا لله آقای اکبر تقی زاده

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔹 زیرسازی معابر شهر کوهبنان در راستای آسفالته شدن و برون رفت از وضعیت موجود در حال انجام است.

 

🔹 یکی از اولویت‌های کاری شهرداری، تملک املاک مسیر و بازگشایی معابر اصلی و فرعی در شهر است که می‌تواند کمک قابل توجهی در روان‌سازی بار ترافیکی و توسعه متوازن شهری داشته باشد.

 

🔹با همکاری خالصا لله آقای اکبر تقی زاده ۱۱۵ متر از ملک ایشان در کوچه ولایت ۴ در محله انصار جهت تعریض کوچه تحت تملک شهرداری درآمد ، این همکاری خالصا لله به خاطر شادی روح پدر و مادر آقای اکبر تقی زاده انجام شده است به رسم ادب جهت شادی روح حاج قنبر تقی زاده و همسر گرامی ایشان ،دسته گلی از جنس فاتحه و صلوات تقدیم کنیم.

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر