اسامی شهـرداران قبل و بعـد از انقلاب اسلامی شهـرکوهبنــان

 

 

ردیف
نـام شهــردار
مـدت خـدمت
از سال
تـا سال
۱
سلیمـان قطبـی
۲ سال و ۲ ماه
۱۳۴۲/۳/۱
۱۳۴۴/۵/۲
۲
دکتـر علی مرتضوی
۲ سال و ۹ ماه
۱۳۴۴/۵/۳
۱۳۴۷/۲/۱۰
۳
جـواد شکوهیـان
۲ سال و ۶ ماه
۱۳۴۷/۲/۲۰
۱۳۴۹/۸/۱۹
۴
علـی ابراهیمـی
۲ سال و ۳ ماه
۱۳۴۹/۹/۲۰
۱۳۵۱/۱۲/۴
۵
سید عبدالرحیم تهـامی
۲ سال و ۴ ماه
۱۳۵۱/۱۲/۵
۱۳۵۴/۴/۱۶
۶
محمـود قطبـی
۳ سال و ۸ ماه
۱۳۵۴/۴/۱۷
۱۳۵۷/۱۲/۲۲
۷
سیـد منصور مظفـری
۶ مـاه
۱۳۵۷/۱۲/۲۳
۱۳۵۸/۷/۱
۸
سلیمـان طهماسبـی
۲ سال و ۶ ماه
۱۳۵۸/۱۲/۱
۱۳۶۱/۶/۱۴
۹
مهـدی سیف الهـی
۳ مـاه
۱۳۶۲/۳/۲۴
۱۳۶۲/۶/۲۸
۱۰
سیـد جـواد رشیـدی
۳ سال و ۷ ماه
۱۳۶۲/۸/۲۱
۱۳۶۶/۴/۱۹
۱۱
حسین فـارسی
۲ سال و ۹ ماه
۱۳۶۶/۷/۲۷
۱۳۶۹/۵/۲۲
۱۲
احمـد خالـداری
۴ سال و ۵ ماه
۱۳۶۹/۶/۲۴
۱۳۷۳/۱۲/۱۵
۱۳
حمیـد بحرینـی مقـدم
۱ سال و ۱۰ ماه
۱۳۷۳/۱۲/۱۶
۱۳۷۵/۱۰/۱
۱۴
علـی توکلـی
۱ سال و ۱۰ ماه
۱۳۷۵/۱۲/۱
۱۳۷۷/۹/۱۸
۱۵
سید عبدالحسین گلاب زاده
۵ مـاه
۱۳۷۷/۹/۱۹
۱۳۷۸/۲/۲۴
۱۶
محمـد جـواد حبیبی پـور
۶ سال و ۲ ماه
۱۳۷۸/۲/۲۴
۱۳۸۴/۴/۲۵
۱۷
سید عبدالحسین گلاب زاده
۲ سال و ۱۰ ماه
۱۳۸۴/۷/۲
۱۳۸۷/۵/۱۷
۱۸
سیـد ضیاء الدین طباطبایی
ا سال
۱۳۸۷/۸/۲۵
۱۳۸۸/۸/۱۷
۱۹
رضا خالــداری
۲ سال و ۹ ماه
۱۳۸۸/۸/۱۸
۱۳۹۱/۵/۲۵
۲۰
مهدی زعیم باشی
۱ سال و ۸ ماه
۱۳۹۱/۵/۲۵
۱۳۹۳/۱/۱۸
۲۱
یاسر محسنی
 
۱۳۹۳/۵/۱۱
 

 

 

  img_0445 img_0446 img_0449

img_0444

img_0452

img_0442

img_0453 img_0454 img_0455 img_0457

One Response

  1. ارزوی موفقیت برای مهندس یاسر محسنی
    و تشکر از شهرداران صدر تا کنون که زحمت کشیدند برای توسعه شهری کوهبنان
    دست خدا همراهتان

Comments are closed.