برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با حضورآقای دکتر محمدی شهردار و جناب سرهنگ پورسلطان جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کوهبنان