برگزاری کارگاه آموزشی راه ها و توانمندی های کسب و کار بانوان

💥دکتر احمد محمدی در جمع بانوان کوهبنانی در کارگاه آموزشی کسب و کار:آموزش و کسب آگاهی در زمینه کسب و کار بر توانمندی بانوان جهت موفقیت در عرصه اقتصادی بسیار موثر است.

⚡کارگاه آموزشی راه های کسب و کار به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری شهرداری کوهبنان در محل سالن سینما برگزار شد.

🔶دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان با حضور در این کارگاه آموزشی ضمن اشاره به توانمندی بسیار خوب بانوان کوهبنان در عرصه مشاغل خانگی و کسب و کار بیان داشت: آموزش و کسب آگاهی در زمینه کسب و کار بر توانمندی بانوان جهت موفقیت در عرصه اقتصادی بسیار موثر است.

🔶ایشان افزود: در حوزه شهرداری تلاش داریم زیرساخت های لازم جهت افزایش شادی و نشاط و کسب مهارت های لازم شهروندان را فراهم سازیم.

🔶شهردار کوهبنان ضمن اشاره به شرایط مناسب ایام تابستان اظهار داشت : امیدواریم بتوانیم در ایام تابستان با اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره های مختلف در راستای رفع افسردگی و کم تحرکی ناشی از ایام کرونا گام برداریم.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان