خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "گزارش تصویری"

اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)

اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)

گزارش تصویری از اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)   ...

آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار بسیج (روبه روی بیمارستان افضل الدین)

آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار بسیج (روبه روی بیمارستان افضل الدین)

گزارش تصویری از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت قسمتی از بلوار بسیج (روبه روی بیمارستان افضل الدین)   ...

آغاز عملیات دیوارکشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر)

آغاز عملیات دیوارکشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر)

گزارش تصویری از عملیات دیورا کشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر) ...

اجرای عملیات زیباسازی مقبره آخوند(عملیات جدول گذاری)

اجرای عملیات زیباسازی مقبره آخوند(عملیات جدول گذاری)

گزارش تصویری ازاجرای عملیات زیباسازی مقبره آخوند(عملیات جدول...