خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "کوهبنان"

گزارش تصویری پروژه های انجام شده از شهریورماه ۱۳۹۳ تا کنون

گزارش تصویری پروژه های انجام شده از شهریورماه ۱۳۹۳ تا کنون

...

موقعیت جغرافیایی شهر کوهبنان

موقعیت جغرافیایی شهر کوهبنان

معـرفی شهـر کوهبنـان موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهبنان شـهـرسـتــان کـوهـبـنـان در ۱۶۰ کیـلـومـتـری شـمـال غــرب اســتـان کـرمــان واقــع شــده و دارای طــول جغــرافیـایی (۵۶ و ۱۷ ) شـرقی و عـرض جـغـرافـیایی (۳۱و۲۵)...

رویشگاه های سرو کوهی؛ جاذبه ناشناخته کوهبنان

رویشگاه های سرو کوهی؛ جاذبه ناشناخته کوهبنان

درخت ارس یا سرو کوهی از معدود سوزنی برگان بومی و با ارزش است که رویشگاه های طبیعی آن مناطقی از شهرستان کوهبنان را در بر می گیرد و از جنبه های مختلف صنعتی، حفاظتی و حمایتی دارای اهمیت است. درخت سرو کوهی ضمن داشتن خواص...