بازدید شهردار کوهبنان از روند اجرایی پروژه های عمرانی در حال اجرا

بازدید شهردار کوهبنان از روند اجرایی پروژه های عمرانی در حال اجرا

گزارش تصویری از بازدید شهردار کوهبنان از روند اجرایی پروژه های عمرانی در حال اجرا   پروژه زیبا سازی مقبره آخوند   پروژه دیوار کشی زمین های بایر خیابان شریعتی(از طرح های زیباسازی شهر)   پروژه ساخت...