سیّد بزرگوار در قلب مردم نقش بسته ای  (به پاس خدمات سیدمحمدتقی روح الامینی سخنگوی شورای اسلامی استان کرمان)

سیّد بزرگوار در قلب مردم نقش بسته ای (به پاس خدمات سیدمحمدتقی روح الامینی سخنگوی شورای اسلامی استان کرمان)

سخن گفتن از انسان هایی که شخصیت آنها ابعاد گسترده و متنوعی دارد، بسیار سخت است. به خصوص که به خاطر اخلاص در نیت و عمل، بخش پنهان زندگی آن ها بسیار گسترده تر از بخش ظاهر آن هاست. سخن از مردمستان همت و الگوی خدمت در شهرستان...