خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "پارک برهان الدین"

بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

گزارش تصویری از  بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)   عملیات جدول گذاری     عملیات خاکریزی و...

خواجه خضر

خواجه خضر

در قسمت شرقی کوهبنان در محل پارک بر هان الدین  در دامنه کوه خانقاه اتاقکی سنگی وجود دارد که مردم جهت گرفتن حوائج  و راز نیاز به این محل آمده و شمع روشن میکنند بنا به گفته پیشینیان این محل مکانی است که حضرت خضر در این محل...