میلاد مظهر علم و عدالت ، سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب،  مبارک باد .

میلاد مظهر علم و عدالت ، سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد .

علی، مظهر توحید و انسانی که رسالت تاریخی تمامی پیامبران در او تجسم یافته و وجودش جوهر همه انقلاب‌های توحیدی است و گردابی است که تمامی ‌رودهایی که در طول تاریخ عدالت و آزادی و برابری بشری از انقلاب‌ها و نهضت‌ها سرچشمه...