اقدامات طرح نوید بهار

اقدامات طرح نوید بهار

اقدامات طرح نوید بهار گزارش تصویری از اجرایی شدن طرح نوید بهار طرح نوید بهار مجموعه اقدامات شهرداری در راستای استقبال از بهار می باشد.   گزارش تصویری از رنگ آمیزی جداول خیابانها     گزارش تصویری از...