آسمان کوهبنان در شب نیمه شعبان نورافشانی شد.

آسمان کوهبنان در شب نیمه شعبان نورافشانی شد.

گزارش تصویری از مراسم نورافشانی در شب نیمه...