برنامه های فرهنگی شهرداری به مناسبت هفته ی زمین پاک تشریح شد

برنامه های فرهنگی شهرداری به مناسبت هفته ی زمین پاک تشریح شد

  محسنی شهردار کوهبنان در گفت وگو با روابط عمومی شهرداری, ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع) وگرامیداشت روزجهانی زمین پاک, بیان داشت: زمین و مسائل مرتبط با آن,دغدغه ی مهمی برای تمامی مردم می باشد, چرا که زمین یک نعمت گرانبهای...