برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مسئولین ادارت شهرستان

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مسئولین ادارت شهرستان

آخرین جلسه شورای اداری با حضور مسئولین ادارت شهرستان کوهبنان در محل سالن کنفرانس شهرداری برگزار...