مراحل صدور جواز کسب,استعلام ملک

مراحل صدور جواز کسب,استعلام ملک

  مراحل صدور جواز کسب   ۱- نامه و استعلام ارائه شده از اتحادیه صنف مربوطه ۲- اصل و تصویر شناسنامه ، کارت ملی و کارت ایان خدمت ( ویژه آقایان ) ۳- کپی پایان کار محل کسب ۴- ارائه قبوض متعلقه طبق تعرفه عوارض محلی ( کسب و پیشه )...