نگاهی بر  مجموعه اقداما ت شهرداری کوهبنان در راستای طرح ساماندهی خدمات سفر نوروزی۹۵

نگاهی بر مجموعه اقداما ت شهرداری کوهبنان در راستای طرح ساماندهی خدمات سفر نوروزی۹۵

گزارشی از مجموعه اقدامات شهرداری کوهبنان در راستای طرح ساماندهی خدمات سفر نوروزی ۹۵   ۱) لکه گیری وآسفالت برخی معابر و کوچه ها       ۲) برپایی دو سفره هفت سین       ۳) نظافت خیابانها...