لکه گیری آسفالت معابر

لکه گیری آسفالت معابر

به گزارش روابط عمومی شهرداری کوهبنان طی پنج ماه گذشته حجم زیادی از لکه گیری و آسفالت معابرسطح شهر انجام شده است که شامل کوچه های بلوار امام ، بلوار شریعتی ، خیابان طالقانی ،انتهای خیابان دکتر روح الامینی و خیابان شیخ...