امکان سنجی محل احداث لندفیل زباله شهرستان کوهبنان

امکان سنجی محل احداث لندفیل زباله شهرستان کوهبنان

گزارش تصویری از بازدید فرماندار ،شهردار و روسای ادارات محیط زیست و شبکه بهداشت  از محل های امکان سنجی  احداث لندفیل زباله شهرستان کوهبنان   ...