قلعه دختر

قلعه دختر

بر فراز قله کوه خانقاه (بالای تخت امیر)قلعه ای است مخروبه معروف به قلعه دختر که بر قله ای کوه خود نمایی میکند شاید وجه تسمیه آن این باشد که قلعه دخترها را به معنی قلعه بکر و محکم و فتح نشدنی نیز میدانند همچنان که فتح قلعه...