برترین های نمایشگاه هنری زمین پاک

برترین های نمایشگاه هنری زمین پاک

برترین های نمایشگاه هنری زمین پاک فرناز شفیعی ،پرنیان روح الامینی، فاطمه مجیدی از دبستان پروین اعتصامی محسن احمدی از دبستان پسرانه ی فرهنگیان سحر ایزدی از دبستان ام ابیها کیانشهر ، حدیث جعفری نژاد از دبستان دخترانه ی...