پیام شهردار کوهبنان به مناسبت عید نوزوز سال ۱۳۹۷

پیام شهردار کوهبنان به مناسبت عید نوزوز سال ۱۳۹۷

با ظهور بهار فرح بخش، نوای امید از بام تا شام بر رواق دلها طنین اندازاست تا همپای عشق ، امید و نوید، دلها را به نورایمان برافروزیم. ودستها را با تحول وشکوفایی و نوآوری برای ساختن کوهبنانی آبادتر آنهم با مردمی صبور و شریف...