خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "عملیات جدول گذاری"

اجرای عملیات جدول گذاری  خیابان عصمتیه شمالی ( محله جوانان)

اجرای عملیات جدول گذاری خیابان عصمتیه شمالی ( محله جوانان)

گزارش تصویری از اجرای عملیات جدول گذاری خیابان عصمتیه شمالی ( محله...

اجرای عملیات جدول گذاری بلوار برهان الدین

اجرای عملیات جدول گذاری بلوار برهان الدین

گزارش تصویری از اجرای عملیات جدول گذاری بلوار برهان الدین ...

بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

گزارش تصویری از  بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)   عملیات جدول گذاری     عملیات خاکریزی و...