اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)

اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)

گزارش تصویری از اجرای عملیات آسفالت کوچه های منتهی به خیابان مسجدالرضا(محله مسجدالرضا)   ...