(هفته ی ارتباطات و روابط عمومی  گرامی باد)

(هفته ی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد)

اولین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب ,سخن گفتن از روی علم وآگاهی  و اطلاع است.   ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی" روابط عمومی و ارتباطات" صرفا یک نام در یک برگ از تقویم نیست, بلکه یک سرفصل از اخلاق, علم و هنر است.   (هفته ی...