خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "شهر کوهبنان"

جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی  شهر کوهبنان

جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی شهر کوهبنان

در راستای  آگهی مناقصه ی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی شهر با محوریت  شرکت خدماتی با حضور تمامی اعضا...

پیام تبریک شهردار ورییس شورای اسلامی شهر کوهبنان

پیام تبریک شهردار ورییس شورای اسلامی شهر کوهبنان

پیام تبریک شهردار ورییس شورای اسلامی شهر کوهبنان باسمه تعالی   اندیشه ی زیبای نوروز لطف وعنایت الهی برملت بزرگ وجهان بشریت و وعده ی حاکمیت زیبایی ها وارزش ها وتجلی کمال خواهی وتعالی جویی انسان است. اینک درآستانه ی...