خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "شهرداری کوه بنان"

گزارش تصویری پروژه های انجام شده از شهریورماه ۱۳۹۳ تا کنون

گزارش تصویری پروژه های انجام شده از شهریورماه ۱۳۹۳ تا کنون

...

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر ۳۴ ماده و ۹ تبصره  در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد :  ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن...

ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه...