خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "شهرداری کوهبنان"

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر ۳۴ ماده و ۹ تبصره  در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد :  ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن...

ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه...