ایام حزن و اندوه شهادت سالار و سرور شهیدان امام حسین (ع) تسلیت باد

ایام حزن و اندوه شهادت سالار و سرور شهیدان امام حسین (ع) تسلیت باد

فرارسیدن ایام خونبار کربلا دیگر بیابانی تفتیده در سرزمین عراق نیست؛ اینک کربلا سرزمینیبه بزرگی آفاق و انفس است؛ کربلا منزلگاه همه‌ی کسانی است که تازیانه‌ی جور و شرک زمانه بر گُرده‌هایشان زخم نهاده و قبله‌گاه...