خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "سفره ی هفت سین"

برپایی دو سفره ی هفت سین

برپایی دو سفره ی هفت سین

به همت شهرداری کوهبنان دو سفره ی هفت سین در میدان شهدا ومیدان آزادی برپا...

بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار

بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار

بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار گزارش تصویری از بازدید شهردار از  گوشه ای از اقدامات طرح نوید بهار بازدید از دوسفره ی هفت سین   بازدید از جدول گذاری و رنگ امیزی جداول   بازدید از نصب مجسمه ی...