شهردار کوهبنان:کوهبنان به عنوان شهر صنعتی ومعدنی فاقد راه مناسب است

شهردار کوهبنان:کوهبنان به عنوان شهر صنعتی ومعدنی فاقد راه مناسب است

سفرخانم دکتر ملاوردی معاون رییس جمهور به کوهبنان و تشکیل جلسه ی شورای اداری با حضور کلیه ی مسوولین شهرستان. محسنی شهردارکوهبنان در این جلسه بیان داشت:بانوان از ارکان اساسی جوامع بشری هستند. سلامت جامعه در گرو سلامت جسمی...