نهم اردیبهشت روز ملی شوراها گرامی باد

نهم اردیبهشت روز ملی شوراها گرامی باد

نهم اردیبهشت روز ملی شوراها را به اعضای محترم شورا که با وظیفه شناسی در حل مشکلات شهر تلاش می نمایند و با امانت، درایت و کیاست و حسن سلوک برای نیل به جامعه ی شهروند مدار خالصانه کوشش می نمایند و در جهت بالندگی ، شکوفایی ،...