دیدار منصور متقی فرماندار سابق شهرستان کوهبنان با شهردار ورییس شورا

دیدار منصور متقی فرماندار سابق شهرستان کوهبنان با شهردار ورییس شورا

گزارش تصویری از دیدار منصور متقی فرماندار سابق شهرستان کوهبنان با شهردار ورییس...